აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 55x72 | 05.2020 | GEL 6430 | € 1700
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 55x72 | 05.2020 | GEL 6430 | € 1700
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 55x65 | 05.2020 | GEL 6430 | € 1700
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 55x65 | 05.2020 | GEL 6430 | € 1700
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 55x65 | 05.2020 | GEL 6430 | € 1700
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 55x65 | 05.2020 | GEL 6430 | € 1700
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 56x74 | 05.2020 | GEL 5670 | € 1500
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 56x74 | 05.2020 | GEL 5670 | € 1500
აკრილი, ხე | acrylic, wood | 36x30 | 01.2020  | GEL 3000 | € 800
აკრილი, ხე | acrylic, wood | 36x30 | 01.2020 | GEL 3000 | € 800
აკრილი, მუყაო | acrylic, cardboard | 56x74 | 05.2020 | GEL 5670 | € 1500
აკრილი, მუყაო | acrylic, cardboard | 56x74 | 05.2020 | GEL 5670 | € 1500
აკრილი, ხე | acrylic, wood | 22x25 | 02.2020 | GEL 2650 | € 700
აკრილი, ხე | acrylic, wood | 22x25 | 02.2020 | GEL 2650 | € 700
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 47x68 | 05.2020 | GEL 6430 | € 1700
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 47x68 | 05.2020 | GEL 6430 | € 1700
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 57x74 | 05.2020 | GEL 5670 | € 1500
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 57x74 | 05.2020 | GEL 5670 | € 1500
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 56x74 | 06.2020 | GEL 7560 | € 2000
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 56x74 | 06.2020 | GEL 7560 | € 2000
აკრილი, ხე | acrylic, wood | 28x30 | 04.2020 | GEL 3000 | € 800
აკრილი, ხე | acrylic, wood | 28x30 | 04.2020 | GEL 3000 | € 800
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 50x50 | 04.2020 | GEL 5670 | € 1500
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 50x50 | 04.2020 | GEL 5670 | € 1500
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 56x74 | 09.2019 | GEL 6430 | € 1700
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 56x74 | 09.2019 | GEL 6430 | € 1700
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 71x102 | 10.2019 | GEL 6430 | € 1700
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 71x102 | 10.2019 | GEL 6430 | € 1700
აკრილი, ხე | acrylic, wood | 28x31 | 04.2020 | GEL 3000 | € 800
აკრილი, ხე | acrylic, wood | 28x31 | 04.2020 | GEL 3000 | € 800
აკრილი, ხე | acrylic, wood | 22x25 | 02.2020 | GEL 2650 | € 700
აკრილი, ხე | acrylic, wood | 22x25 | 02.2020 | GEL 2650 | € 700
**SOLD | აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 74x56 | 06.2020 | GEL 7180 | € 1900
**SOLD | აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 74x56 | 06.2020 | GEL 7180 | € 1900
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 55x65 | 04.2020 | GEL 5670 | € 1500
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 55x65 | 04.2020 | GEL 5670 | € 1500
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 55x65 | 04.2020 | GEL 6430 | € 1700
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 55x65 | 04.2020 | GEL 6430 | € 1700
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 55x65 | 05.2020 | GEL 6430 | € 1700
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 55x65 | 05.2020 | GEL 6430 | € 1700
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 74x56 | 05.2020 | GEL 5670 | € 1500
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 74x56 | 05.2020 | GEL 5670 | € 1500
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 48x70 | 05.2020 | GEL 4900 | € 1300
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 48x70 | 05.2020 | GEL 4900 | € 1300
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 74x56 | 06.2020 | GEL 5670 | € 1500
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 74x56 | 06.2020 | GEL 5670 | € 1500
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 56x74 | 06.2020 | GEL 7180 | € 1900
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 56x74 | 06.2020 | GEL 7180 | € 1900
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 56x74 | 06.2020 | GEL 6430 | € 1700
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 56x74 | 06.2020 | GEL 6430 | € 1700
აკრილი, ტილო, შერეული ტექნიკა  | acrylic, canvas, mixed technique | 74x56 | 06.2020 | GEL 6430 | € 1700
აკრილი, ტილო, შერეული ტექნიკა | acrylic, canvas, mixed technique | 74x56 | 06.2020 | GEL 6430 | € 1700

You may also like

Back to Top