აკრილი, ტილო | acrylic on canvas | 50 x 60 | 12.2020 | 1700 $
აკრილი, ტილო | acrylic on canvas | 50 x 60 | 12.2020 | 1700 $
აკრილი, ტილო | acrylic on canvas | 50 x 60 | 12.2020 | 1700 $
აკრილი, ტილო | acrylic on canvas | 50 x 60 | 12.2020 | 1700 $
აკრილი, ტილო | acrylic on canvas | 50 x 60 | 12.2020 | 1700 $ | ** SOLD
აკრილი, ტილო | acrylic on canvas | 50 x 60 | 12.2020 | 1700 $ | ** SOLD
აკრილი, ტილო | acrylic on canvas | 50 x 60 | 12.2020 | 1700 $
აკრილი, ტილო | acrylic on canvas | 50 x 60 | 12.2020 | 1700 $
აკრილი, ტილო | acrylic on canvas | 60 x 50 | 12.2020 | 1700 $
აკრილი, ტილო | acrylic on canvas | 60 x 50 | 12.2020 | 1700 $
** SOLD | აკრილი, ტილო | acrylic on canvas | 70 x 80 | 12.2020 | 2000 $
** SOLD | აკრილი, ტილო | acrylic on canvas | 70 x 80 | 12.2020 | 2000 $
აკრილი, ტილო | acrylic on canvas | 70 x 80 | 12.2020 | 2000 $
აკრილი, ტილო | acrylic on canvas | 70 x 80 | 12.2020 | 2000 $
აკრილი, ტილო | acrylic on canvas | 60 x 50 | 12.2020 | 1700 $
აკრილი, ტილო | acrylic on canvas | 60 x 50 | 12.2020 | 1700 $
აკრილი, ტილო | acrylic on canvas | 40 x 60 | 12.2020 | 1600 $
აკრილი, ტილო | acrylic on canvas | 40 x 60 | 12.2020 | 1600 $
აკრილი, ტილო | acrylic on canvas | 50 x 60 | 12.2020 | 1700 $
აკრილი, ტილო | acrylic on canvas | 50 x 60 | 12.2020 | 1700 $
აკრილი, ტილო | acrylic on canvas | 50 x 60 | 11.2020 | 1700 $
აკრილი, ტილო | acrylic on canvas | 50 x 60 | 11.2020 | 1700 $
აკრილი, ტილო | acrylic on canvas | 50 x 60 | 11.2020 | 1700 $
აკრილი, ტილო | acrylic on canvas | 50 x 60 | 11.2020 | 1700 $
აკრილი, ტილო | acrylic on canvas | 56 x 72 | 11.2020 | 1800 $
აკრილი, ტილო | acrylic on canvas | 56 x 72 | 11.2020 | 1800 $
აკრილი, ტილო | acrylic on canvas | 60 x 50 | 11.2020 | 1700 $
აკრილი, ტილო | acrylic on canvas | 60 x 50 | 11.2020 | 1700 $
აკრილი, ტილო | acrylic on canvas | 40x40 | 11.2020 | 700 $
აკრილი, ტილო | acrylic on canvas | 40x40 | 11.2020 | 700 $
აკრილი, ტილო | acrylic on canvas | 57x74 | 11.2020 | 2300 $
აკრილი, ტილო | acrylic on canvas | 57x74 | 11.2020 | 2300 $
აკრილი, ტილო | acrylic on canvas | 74x57 | 11.2020 | 2300 $
აკრილი, ტილო | acrylic on canvas | 74x57 | 11.2020 | 2300 $
აკრილი, ტილო | acrylic on canvas | 56x61 | 11.2020 | 2000 $
აკრილი, ტილო | acrylic on canvas | 56x61 | 11.2020 | 2000 $
აკრილი, ტილო | acrylic on canvas | 57x74 | 11.2020 | 2300 $
აკრილი, ტილო | acrylic on canvas | 57x74 | 11.2020 | 2300 $
შერეული ტექნიკა | mixed technique | 57x74 | 11.2020 | 2300 $
შერეული ტექნიკა | mixed technique | 57x74 | 11.2020 | 2300 $
აკრილი, ტილო | acrylic on canvas | 55x73 | 11.2020 | 2000 $
აკრილი, ტილო | acrylic on canvas | 55x73 | 11.2020 | 2000 $
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 155x60 | 11.2020 | 2200 $
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 155x60 | 11.2020 | 2200 $
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 60x155 | 11.2020 | 2200 $
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 60x155 | 11.2020 | 2200 $
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 60x45 | 11.2020 | 1700 $
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 60x45 | 11.2020 | 1700 $
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas |  45x60 | 11.2020 | 1650 $
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 45x60 | 11.2020 | 1650 $
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas  55x65 | 06.2020 | 1650 $
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas 55x65 | 06.2020 | 1650 $
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas  55x65 | 05.2020 | 1770 $
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas 55x65 | 05.2020 | 1770 $
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 56x74 | 05.2020 | 1770 $
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 56x74 | 05.2020 | 1770 $
აკრილი, მუყაო, თაბაშირი | acrylic, cardboard plaster | 74x96 | 05.2020 | 1530 $
აკრილი, მუყაო, თაბაშირი | acrylic, cardboard plaster | 74x96 | 05.2020 | 1530 $
შერეული ტექნიკა | mixed technique  37x58 | 05.2020 | 940 $
შერეული ტექნიკა | mixed technique 37x58 | 05.2020 | 940 $
60x50 | 05.2020 | 710 $
60x50 | 05.2020 | 710 $
აკრილი, მუყაო | acrylic, cardboard | 87x96 | 05.2020 | 1550 $
აკრილი, მუყაო | acrylic, cardboard | 87x96 | 05.2020 | 1550 $
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 70x73 | 04.2020 | 1650 $
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 70x73 | 04.2020 | 1650 $
პილატეს სუფთა ხელები | Pilate's clean hands | აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 37x46 | 04.2020 | 1060 $
პილატეს სუფთა ხელები | Pilate's clean hands | აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 37x46 | 04.2020 | 1060 $
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | |65x65 | 04.2020 | 1450 $
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | |65x65 | 04.2020 | 1450 $
აკრილი, ხე | acrylic, wood | 27x30 | 04.2020 | 940 $
აკრილი, ხე | acrylic, wood | 27x30 | 04.2020 | 940 $
აკრილი, ხე | acrylic, wood | 28x30 | 04.2020 | 940 $
აკრილი, ხე | acrylic, wood | 28x30 | 04.2020 | 940 $
აკრილი, ხე | acrylic, wood | 28x32 | 04.2020 | 940 $
აკრილი, ხე | acrylic, wood | 28x32 | 04.2020 | 940 $
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 27x29 | 04.2020 | 940 $
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 27x29 | 04.2020 | 940 $
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 29x31 | 04.2020 | 940 $
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 29x31 | 04.2020 | 940 $
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 23x48 | 04.2020 | 460 $
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 23x48 | 04.2020 | 460 $
A4 | 21x29,7 | 04.2020 | 260 $
A4 | 21x29,7 | 04.2020 | 260 $
A4 | 29,7x21 | 04.2020 | 260 $
A4 | 29,7x21 | 04.2020 | 260 $
A4 | 29,7x21 | 04.2020 | 260 $
A4 | 29,7x21 | 04.2020 | 260 $
A4 | 29,7x21 | 04.2020 | 260 $
A4 | 29,7x21 | 04.2020 | 260 $
A4 | 21x29,7 | 04.2020 | 260 $
A4 | 21x29,7 | 04.2020 | 260 $
A4 | 29,7x21 | 04.2020 | 260 $
A4 | 29,7x21 | 04.2020 | 260 $
A4 | 21x29,7 | 04.2020 | 260 $
A4 | 21x29,7 | 04.2020 | 260 $
A4 | 21x29,7 | 04.2020 | 260 $
A4 | 21x29,7 | 04.2020 | 260 $
A4 | 21x29,7 | 04.2020 | 260 $
A4 | 21x29,7 | 04.2020 | 260 $
აკრილი, შალის ქსოვილი | Acrylic, Wool Textile | 25x27 | 04.2020 | 360 $
აკრილი, შალის ქსოვილი | Acrylic, Wool Textile | 25x27 | 04.2020 | 360 $
აკრილი, ფიცარი |acrylic on plank | 50x50 | 03.2020 | 1770 $
აკრილი, ფიცარი |acrylic on plank | 50x50 | 03.2020 | 1770 $
აკრილი, მუყაო | acrylic, cardboard | 100x70 | 03.2020 | 1770 $
აკრილი, მუყაო | acrylic, cardboard | 100x70 | 03.2020 | 1770 $
შერეული ტექნიკა | mixed technique | 50x50 | 03.2020 | 1060 $
შერეული ტექნიკა | mixed technique | 50x50 | 03.2020 | 1060 $
აკრილი, ხე | acrylic, wood | 37x21 | 03.2020 | 720 $
აკრილი, ხე | acrylic, wood | 37x21 | 03.2020 | 720 $
აკრილი, ხე | acrylic, wood | ⌀82 | 02.2020 | not available
აკრილი, ხე | acrylic, wood | ⌀82 | 02.2020 | not available
აკრილი, ხე | acrylic, wood | 25x22 | 02.2020 | 720 $
აკრილი, ხე | acrylic, wood | 25x22 | 02.2020 | 720 $
აკრილი, ხე | acrylic, wood | 22x25 | 02.2020 | 720 $
აკრილი, ხე | acrylic, wood | 22x25 | 02.2020 | 720 $
აკრილი, მუყაო | acrylic, cardboard | 100x70 | 02.2020 | 1420 $
აკრილი, მუყაო | acrylic, cardboard | 100x70 | 02.2020 | 1420 $
აკრილი, აბრეშუმი | acrylic, silk | 44x69 | 01.2020 | not available
აკრილი, აბრეშუმი | acrylic, silk | 44x69 | 01.2020 | not available
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas 130x200 | 01.2020 | 2350 $
აკრილი, ტილო | acrylic, canvas 130x200 | 01.2020 | 2350 $
აკრილი, მუყაო | acrylic, cardboard | 76x110 | 01.2020 | 1775 $
აკრილი, მუყაო | acrylic, cardboard | 76x110 | 01.2020 | 1775 $
აკრილი, ხე | acrylic, wood | 50x50 | 01.2020 | 1320 $
აკრილი, ხე | acrylic, wood | 50x50 | 01.2020 | 1320 $
აკრილი, ხე | acrylic, wood | 24x26 | 01.2020 | 720 $
აკრილი, ხე | acrylic, wood | 24x26 | 01.2020 | 720 $
**SOLD | აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 65x100 | 05.2020
**SOLD | აკრილი, ტილო | acrylic, canvas | 65x100 | 05.2020
აკრილი, ტილო | acrylic, cotton | 51x51 | 01.2020 | 1430 $
აკრილი, ტილო | acrylic, cotton | 51x51 | 01.2020 | 1430 $
აკრილი, მუყაო | acrylic, cardboard | 149x59 | 01.2020 | 940 $
აკრილი, მუყაო | acrylic, cardboard | 149x59 | 01.2020 | 940 $
წიგნი, book |  not available
წიგნი, book | not available

You may also like

Back to Top